etS logo EN

Oczyszczalnia ścieków

« Powrót

Posiadamy zaplecze kontrahentów z długoletnim doświadczeniem w poniższych zadaniach:

  • Obsługa techniczna i technologiczna na oczyszczalniach przemysłowych jak i komunalnych.
  • Dobór i sprzedaż chemii dla oczyszczalni mechanicznych , mechaniczno chemicznych jak również biologicznych dopasowany indywidualnie do klienta.
  • Wykonywanie niezbędnych badań laboratoryjnych potrzebnych do prawidłowego prowadzenia procesu oczyszczania ścieków na wysokiej klasy urządzeniach, jak również przez akredytowane laboratoria zewnętrzne.
  • Doraźna pomoc w sytuacjach awaryjnych np. pęczniejący osad tlenowy , niekontrolowany wypływ osadu nadmiernego z osadników wtórnych , usuwanie siarkowodoru itp.
  • Projektowanie , budowa , rozbudowa istniejących obiektów wszystko dopasowane do potrzeb indywidualnego odbiorcy.
  • Gospodarka osadowa.