etS logo EN

Usługi serwisowe

« Powrót

Świadczymy usługi z zakresu:

 • Ekspertyz technicznych kotłowni przemysłowych
 • Asysty przy odbiorach Urzędu Dozoru Technicznego
 • Pierwszych uruchomień kotłów wodnych i parowych
 • Przeglądów konserwacyjnych kotłów wodnych i parowych
 • Rewizji wewnętrznych kotłów wodnych i parowych w tym też wykonywanych endoskopem
 • Prób ciśnieniowych kotłów wodnych i parowych
 • Napraw, bieżącego utrzymania ruchu oraz modernizacji sterowania kotłowni przemysłowych
 • Pomiarów parametrów wody do produkcji pary
 • Regeneracji zaworów bezpieczeństwa z wykonaniem badania UDT
 • Pierwszych uruchomień palników przemysłowych
 • Przeglądów konserwacyjnych palników przemysłowych
 • Adaptacji palników do spalania paliw popirolitycznych,WAR
 • Modernizacji instalacji gazowych w tym instalacji BIO-gazu
 • Kontroli szczelności instalacji gazowych
 • Modernizacji automatyki zabezpieczająco – pomiarowej kotłów parowych
 • Modernizacji wyposażenia kotłów parowych
 • Diagnostyki i regeneracji multibloków gazowych DUNGS